Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Milan Živanović preuzeo dužnost v.d. direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS

Ponedeljak, 28.01.2013.
Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj u četvrtak 24. januara 2013. godine za vršioca dužnosti direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije imenovala Milana Živanovića nakon što je prihvatila ostavku dotadašnjeg direktora Nebojše Starčevića. Vlada Republike Srbije konstatovala je da Milan Živanović ispunjava sve neophodne kriterijume za postavljenje na mesto v.d. direktora DCV-a.
 
Primopredaja dužnosti započeta u petak, obavljana je i tokom vikenda, kada je i novopostavljeni direktor Živanović preuzeo obaveze i započeo obavljanje redovnih dužnosti čelnog čoveka civilnih vazduhoplovnih vlasti.
 
Milan Živanović je diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, oblast - bezbednost u saobraćaju. 
Posle diplomiranja, započeo je karijeru profesora-predavača saobraćajne grupe predmeta.
Od 1987. do 2000. godine radio je u Gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd, gde je prošao put od inženjera, direktora pogona, zamenika generalnog direktora i bio na čelu tog preduzeća u vreme sankcija i bombardovanja zemlje, u jednom od najtežih perioda GSP-a. 
Od 2000. do 2004. godine bio je pomoćnik direktora Agencije za obnovu Beograda.
 

Radio je i u Jat ervejzu i bio direktor Jat keteringa. Posle izdvajanja ovog preduzeća iz Jat ervejza 2005. godine, uspešno je rukovodio Jat  keteringom četiri godine a preduzeće ostvarivalo izvanredne rezultate u poslovanju. 


Nazad na ostale vesti