Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Potpisan Sporazum o vazdušnom saobraćaju sa Australijom

Utorak, 14.05.2013.
U Vladi Republike Srbije danas je potpisan Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije. U ime svojih Vlada, sporazum su potpisali Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja u Vladi Republike Srbije i NJena Ekselencija Helena Gej Stadert, Ambasador Australije u Republici Srbiji.
 
Potpisivanje Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije predstavlja značajan korak u unapređenju odnosa u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Sporazum je moderan i liberalan sa elementima sadržanim u tipu sporazuma “otvoreno nebo”. Avio-prevoziocima koje strane ugovornice odrede za obavljanje avio- prevoza omogućava se korišćenje  veoma širokih saobraćajnih prava.
 
Pored saobraćajnih prava koja su obezbeđena za određene avio-prevozioce Republike Srbije i Australije, predviđena su, kroz komercijalnu saradnju i prava  za avio-prevozioce iz trećih zemalja.
 
U skladu sa najnovijim tendencijama bilateralnog regulisanja odnosa u međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, ovim sporazumom se prvi put uređuju specifična pitanja, kao što je obavljanje intermodalnog saobraćaja, pružanje usluga zemaljskog opsluživanja i korišćenje slotova.
 
Zaključivanje i primena ovog sprazuma otvara određenim avio-prevoziocima Republike Srbije mogućnosti za obavljanje direktnog avio-prevoza sa Australijom kao i   povezivanje sa avio-prevozom za druge zemlje ( npr. Ujedinjene  Arapske Emirate, Kinu, Novi Zeland). 

Nazad na ostale vesti