Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Evropska komisija zadovoljna napretkom Srbije u oblasti vazdušnog saobraćaja

Sreda, 16.10.2013.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je na dobrom putu u primeni Multilateralnog sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području (ECAA), ocenjeno je u godišnjem Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, u delu koji se odnosi na vazdušni saobraćaj.
 
U izveštaju objavljenom danas, rečeno je da je Direktorat civilnog vazduhoplovstva ostvario značajan napredak u primeni prvog tranzicionog perioda ECAA sporazuma, posebno u oblasti ekonomske regulative. Iznete su pohvale na račun DCV i u oblasti zaštite prava putnika.
 
Evropska komisija pohvaljuje uspešnu primenu regulative o licenciranju letačkog osoblja koju je među prvima u Evropi počeo da primenjuje DCV.
 
Pozitivno je ocenjena oblast bezbednosti vazduhoplovstva u Srbiji posle detaljne inspekcije koju je Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) sprovela u Direktoratu civilnog vazduhoplovtva Republike Srbije. 

Nazad na ostale vesti