Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

EASA tim veoma zadovoljan radom DCV u oblasti ATM/ANS

Petak, 22.11.2013.

Inspekcijski tim Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (European Aviation Safety Agency – EASA) boravio je od 20. do 22. novemra 2013. godine u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva i proveravao dostignut stepen standardizacije u oblasti ATM/ANS.  Tom prilikom konstatovan je visok nivo usaglašenosti sa propisima Evropske unije, a Direktoratu je odato priznanje za rad i saradnju sa pružaocem usluga u vazdušnoj plovidbi. 


Nazad na ostale vesti