Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 26.03.2017 13:15:04

Obuka za buduće ispitivače biće održana 18. i 19. 04.2017.godine, u Direktoratu. Prijavljivanje do 01.04.2017. godine. Detaljnije informacije u VAZDUHOPLOVNOM OSOBLJU.