Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
 
 1. Zahtev za izdavanje odobrenja za transport opasnog tereta na i sa teritorije Republike Srbije
 2. Zahtev za transport i tranzit naoružanja i vojne opreme
 3. Zahtev za sticanje ovlašćenja instruktora za transport opasnog tereta
 4. Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme
 5. Pravilnik o obrascu i roku važenja potvrde o stečenoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta
 6. Pravilnik o sadržini programa stručnog osposobljavanja zaposlenih
 7. Pravilnik o uslovima za izdavanje posebnog odobrenja za transport određenog opasnog tereta
 8. Pravilnik o uslovima za sticanje zvanja instruktora za DG
 9. Evidencija izdatih potvrda o stručnoj osposobljenosti zaposlenih na poslovima transporta opasne robe
 10. Spisak lica ovlašćenih za obavljanje poslova instruktora za transport opasnog tereta
 11. DCV-OPS-OB-720 Zbirka ispitnih pitanja za sticanje ovlašćenja instruktora iz oblasti opasnog tereta

Strani avio-prevozioci koji imaju odobrenje za transport opasnog tereta sa i

na teritoriju Republike Srbije

 

Red.

Br.

Naziv avio-prevozioca nosioca dozvole

Period važenja

Tipovi vazduhoplova

Zaključen ugovor o zakupu

Tipovi vazduhoplova

1.

Etihad Airways

04.06.2019. - 03.06.2020.

A320; A321; A332; A333; B777; B787

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2019. - 24.03.2020.

B752

SwiftAirS.A.

B733; B734

Cargo Air Ltd

 B733; B734

West Atlantic Airlines UK Limited

B733; B734

Bluebird Cargo

B733; B734

ASL Airlines (Hungary) KFT

B734

DHL Air Limited

B752

ASL Airlines Belgium

B752

ASL Airlines Ireland

B734

3.

Turkish Airlines INC

25.03.2019. - 24.03.2020.

A319; A320; A321;

A330; A332; A340.

B737; B738; B739;

B744; B77W; B77L.

MNG Airlines

A300F; A332

ULS Airlines Cargo

A310

ACT Airlines

B744

Kalitta Air LLC

B744

4.

SwiftAir S.A.

25.03.2019. - 24.03.2020.

AT72

-

-

5.

Egypt Air Cargo

07.11.2018. 23.06.2019.

A330-243P2F

A300-622F

-

-

6.

AirBridgeCargo Airlines LLC

04.04.2019. - 03.04.2020.

B744

B748

-

-

7.

Silk Way Airlines LLC

04.04.2019. - 09.03.2020.

IL76

-

-

8.

Austrian Airlines AG

04.04.2019-03.04.2020

A319,A320,A321,DH8D,

E195,B767,B777

-

-

9.

Lufthansa CityLine GmbH

04.04.2019-03.04.2020

CRJ9,E190/195,A340-300

-

-

10.

Deutsche Lufthansa AG

04.04.2019-03.04.2020

A319,A320,A321,A340-300,A340-600,A330-300,A350,A380,B747-400,B747-8

-

-

11.

PJSC Airline Ukraine-AirAlliance

08.04.2019-08.11.2019

AN12

-

-

12.

Silk Way West Airlines LLC

18.05.2019-04.05.2020

B747-400F

B747-8F

-

-

13.

Swiss International Air Lines Ltd

23.04.2019 - 22.04.2020

A319, A320, A321, A330, A340, B777, BCS1, BCS3

Helvetic Airways AG

F100, E190

Edelweiss Air AG

A320, A330, A340

14.

TCA LLC

04.07.2018-03.07.2019

B747-200

-

-

15.

Europe Air

11.07.2018.-03.07.2019.

IL-76TD

-

-

16.

Aviastar-TU

02.08.2018.-01.08.2019.

TU204C, TU204-100C

-

-

17.

Uzbekistan Airways

22.08.2018.-08.06.2019.

B767-300BCF

-

-

18.

Antonov Company

28.08.2018.-27.08.2019.

AN-22, AN-26, AN-124, AN-225, AN-74T

-

-

19.

Qatar Airways

04.09.2018.-03.09.2019.

A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, B747, B777, B787

-

-

20.

Volga-Dnepr Airlines LLC

24.04.2019. - 23.04.2020.

IL76

A124

-

-

21.

Airline GEO SKY LLC

13.05.2019. - 24.07.2019.

B747-200

-

-

22.

SkyTaxi Sp.zo.o.

06.06.2019. - 05.06.2020.

SK34, B762

-

-

 

Datum izmene: 07.06.2019. godine