Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 20.08.2017 07:44:54

Od 01. jula 2017. godine, u primeni nove republičke administrativne takse, za  SPISA I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE . Detaljnije u PLOVIDBENOSTI / Administrativne takse