Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 

 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije pripremio je Vodič kako  bi svakom pravnom i fizičkom licu omogućio uvid  u informacije iz nadležnosti Direktorata a na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja  („Službeni glasnik RS“ br. 120/04 i 54/07)