Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 22.04.2018 10:50:11

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
U okviru svojih nadležnosti Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije obavlja poslove koji doprinose kontinuiranom jačanju bezbednosti vazdušnog saobraćaja:
 
 • donošenje vazduhoplovnih propisa i prvostepenih upravnih akata,
 • izdavanje javnih isprava (sertifikata, odnosno  dozvola), i to:
  • organizacijama za obavljanje javnog avio-prevoza i obavljanje drugih delatnosti u vazdušnom saobraćaju; vazduhoplovno-tehničkim organizacijama koja obavljaju poslove projektovanja, proizvodnje, ispitivanja koja prethode utvrđivanju tipa, održavanja i obezbeđivanja kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova, uređaja i opreme;
  • operaterima aerodroma, helidroma, letilišta, terena i pružaocima usluga zemaljskog opsluživanja; pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi (usluge u vazdušnom saobraćaju, usluge komunikacije, navigacije i nadzora, vazduhoplovno meteorološke usluge, usluge vazduhoplovnog informisanja i usluge traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica), pružaju se usluge uzbunjivanja u sklopu usluga kontrole letenja i informisanja vazduhoplova u letu a ne usluge traganja i spasavanja
  •  centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja;
  • zdravstvenim ustanovama koje vrše pregled vazduhoplovnog osoblja;
  • organizacijama koje obavljaju pregled obezbeđivanja na aerodromu;
  • vazduhoplovnom osoblju;
 • obavljanje osnovne i periodične provere (odita), radi utvrđivanja da li objekat provere ispunjava uslove za obavljanje delatnosti ili pružanje usluga u vazduhoplovstvu;
 • vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o vazdušnom saobraćaju, podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona, međunarodnih akata i prihvaćenih domaćih i međunarodnih standarda i preporučene prakse i Zakona o osnovama obligacionih i svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju u delu zaštite prava putnika;
 • saradnju s nadležnim organima drugih država;
 • izdavanje potvrda o plovidbenosti vazduhoplova i uverenja o registraciji vazduhoplova;
 • učestvuje u pripremi Nacionalnog programa bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu;
 • propisivanje uslova pod kojima se uspostavlja i koristi Sistem upravljanja bezbednošću;
 • davanje saglasnosti vazduhoplovnim subjektima za uspostavljanje i korišćenje Sistema upravljanja bezbednošću;
 • davanje saglasnosti vazduhoplovnim subjektima na Bezbednosnu analizu za funkcionalne promene;
 • sprovođenje Naconalnog program za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, Programa za kontrolu mera obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i  Programa obuke u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i utvrđuje mere za zaštitu vazdušnog saobraćaja od nezakonitih radnji;
 • vođenje javnih knjiga, Registra vazduhoplova i Evidencije vazduhoplova, registra aerodroma i registra vazduhoplovnog osoblja;
 • izdavanje dozvola za obavljanje redovnog i vanrednog javnog avio-prevoza, dozvola za transport naoružanja i vojne opreme i opasnih materija vazdušnim putem;
 • propisivanje koje se isprave i knjige moraju nalaziti u vazduhoplovu u toku leta;
 • izdavanje saglasnosti na uslove za projektovanje i izgradnju aerodroma, heliodroma, letelišta i vazduhoplovnih objekata;
 • organizaciju i upravljanje sistemom traganja za vazduhoplovom i spasavanje lica;
 • upravljanje kvalitetom
 • obuke u civilnom vazduhoplovstvu