Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 20.03.2018 07:09:54

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Obuka vazduhoplovnog tehničkog osoblja pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi
  1. ANS - CNS - 001 Application Form for ATSEP Training Organization Approval Certificate