Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 20.08.2017 07:48:39

Od 01. jula 2017. godine, u primeni nove republičke administrativne takse, za  SPISA I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE . Detaljnije u PLOVIDBENOSTI / Administrativne takse 

Obuka vazduhoplovnog tehničkog osoblja pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi
  1. ANS - CNS - 001 Application Form for ATSEP Training Organization Approval Certificate