Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 27.03.2017 18:32:02

Obuka za buduće ispitivače biće održana 18. i 19. 04.2017.godine, u Direktoratu. Prijavljivanje do 01.04.2017. godine. Detaljnije informacije u VAZDUHOPLOVNOM OSOBLJU. 
Obuka vazduhoplovnog tehničkog osoblja pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi
  1. ANS - CNS - 001 Application Form for ATSEP Training Organization Approval Certificate