Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  

Obrasci

 1. DCV-KL-OB-008 Zahtev za sertifikat organizacije za obuku kontrolora letenja
 2. DCV-KL-OB-010 Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja
 3. DCV-KL-OB-014 Zahtev za odobrenje potrebe za napredni nivo jezičkog znanja
 4. DCV-KL-OB-015 Zahtev za odobrenje tela za procenu jezičkog znanja
 5. DCV-KL-OB-056 Zahtev za predlog promene koja zahteva prethodno odobrenje
 6. DCV-KL-OB-057 Obaveštenje o promeni koja ne zahteva prethodno odobrenje
 7. DCV-KL-OB-060 Predlog plana korektivnih mera
 8. DCV-KL-OB-061 Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere
 9. DCV-KL-OB-062 Obaveštenje o sprovedenoj korektivnoj meri
 10. DCV-KL-OB-001 Zahtev za odobrenje programa i planova obuke, planova obuke i procedura održavanja stručnosti u jedinicama kontrole letenja
 11. DCV-KL-OB-003 Zahtev za odobrenje metoda procene jezičkog znanja
 12. DCV-KL-OB-025 Zahtev za odobrenje metoda procene u organizacijama za obuku kontrolora letenja

 

Organizacije za obuku kontrolora letenja

  Organizacije za obuku kontrolora letenja

 1. Evidencija organizacija za obuku kontrolora letenja
  Sertifikacija i nadzor organizacija za obuku kontrolora letenja
 1. Lista opštih pitanja za sertifikaciju i nadzor nad organizacijama za obuku kontrolora letenja 
   Uputstva za organizacije za obuku kontrolora letenja
 1. Uputstvo za za izdavanje sertifikata organizacije za obuku kontrolora letenja i kontinuiran nadzor organizacija za obuku kontrolora letenja
 2. Uputstvo o odobravanju promena koje zahtevaju prethodno odobrenje i procedure o promenama koje ne zahtevaju prethodno odobrenje

     Sintetički uređaji za obuku kontrolora letenja

 1. Procedura izdavanja dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja
 
Kriterijumi
 1. Kriterijumi za odobrenje testa za procenu jezičkog znanja
 2. Kriterijumi za odobrenje tela za procenu jezičkog znanja
 3. Kriterijumi za odobrenje metoda procene jezičkog znanja
 4. Kriterijumi za odobrenje potrebe za napredni nivo jezičkog znanja
 5. Kriterijumi za odobrenje metoda procene u organizacijama za obuku kontrolora letenja
 6. Kriterijumi za odobrenje instruktora teorijske obuke

Odobreno telo za procenu jezičkog znanja

 1. Odobreno telo za procenu jezičkog znanja iz vazduhoplovnog engleskog jezika