Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 27.03.2017 18:28:27

Obuka za buduće ispitivače biće održana 18. i 19. 04.2017.godine, u Direktoratu. Prijavljivanje do 01.04.2017. godine. Detaljnije informacije u VAZDUHOPLOVNOM OSOBLJU. 
Centri za obuku vazduhoplovno – tehničkog osoblja:
 
Za osnovno školovanje vazduhoplovnih mehaničara (kategorija A, B1, B2) po zahtevima 
Deo – 66/147, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije izdao je odobrenje: 
 
Vazduhoplovna akademija
Broj uverenja CAD.147.002
Bulevar Vojvode Bojovića 2
1100 Beograd
Srbija
Tel/Faks 011 2182-948
 

Za školovanje za tip vazduhoplova po zahtevima Deo – 66/147, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije izdao je odobrenja: 

Helikopterska jedinica MUP-a R.S.
Školski centar
Broj uverenja RS.147.003
Kneza Miloša 103
1100 Beograd
Srbija
Tel. 011 269 11 36
Faks 011 269 28 11
PRINCE AVIATION
Broj uverenja CAD.147.004
Goce Delčeva 40-42
11070 Beograd
Srbija
Tel. 011 260 84 32
Faks 011 260 85 22
  1. Zahtev za inicijalno izdavanje/izmenu Deo –147 uverenja
  2. Lista ovlašćenih organizacija za obuku vazduhoplovno tehničkog osoblja održavanja vazduhoplova Deo -147

Za detalje u vezi sa  centrima za obuku i programima pogledajte regulativu.