Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 23.08.2017 19:36:37

Od 01. jula 2017. godine, u primeni nove republičke administrativne takse, za  SPISA I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE . Detaljnije u PLOVIDBENOSTI / Administrativne takse 

Vazduhoplovno-medicinski Centri (Aeromedical Centres - AeMCs) i Ovlašćeni lekari (Aeromedical Examiners - AMEs) 

Sistem vazduhoplovno-medicinskih ispitivača sastoji se od 2 Vazduhoplovnomedicinska Centra (AeMC) i 7 Ovlašćenih lekara (AMEs).

Vazduhoplovnomedicinski Centri su:

Vazduhoplovno - medicinski institut -
VMI, 
RS-AeMC/001, sa sedištem u  Vojnomedicinskoj Akademiji,
Beograd
Crnotravska 17
Tel. 011 2661 336 
Faks. 011 2661 339
 
 
 
 
 
 
Ordinacija medicine rada - Vazduhoplovnomedicinski centar, 
RS-AeMC/002,
u sastavu Er Srbije, lociran na aerodromu Nikola Tesla.
Beograd
Aerodrom "Nikola Tesla", 
Industrijska zona, 
Zgrada školskog centra Er Srbije, 
Bulevar Umetnosti 16
Tel. 011 267 5774
Faks. 011 267 5260
E-mail. jatmedical@jat.com
 
 
Ovlašćeni lekari (AMEs) su ovlašćeni za: 
-klasu 1, klasu 2 i LAPL;
-klasu 2 i LAPL
 
Ovlašćeni lekar klase 1 može  vršiti zdravstvene preglede  imaoca dozvola svih nivoa.
 
Ovlašćeni lekar klase 2  je ovlašćen da može obavljati inicijaln lekarski pregled , pregled za obnavljanje i produžavanje lekarskog uverenja imaoca dozvola klase 2.