Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 23.08.2017 19:27:38

Od 01. jula 2017. godine, u primeni nove republičke administrativne takse, za  SPISA I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE . Detaljnije u PLOVIDBENOSTI / Administrativne takse 

Ispiti
Teorijski ispiti
 1. Raspored za 2017. godinu i uputstvo za polaganje teorijskih ispita
 2. Prilog o distribuciji pitanja i dužini trajanja teoriskih pitanja
Praktični ispiti - Obrasci
 1. PEL 103(MPA&SP-HPA complex) - Izveštaj sa praktične obuke, praktičnog ispita i provere stručnosti za sticanje, produženje i obnovu ovlašćenja za letenje na tipu aviona sa više pilota i složenom tipu aviona visokih performansi sa jednim pilotom, izveštaj sa provere stručnosti za produženje i obnovu ovlašćenja IR(A) i izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvola ATPL(A) i MPL
 2. PEL 103(SPA&SP-HPA non-complex) - Izveštaj sa provere praktične obučenosti, praktičnog ispita i provera stručnosti za sticanje,produženje ili obnovu ovlašćenja za letenje na klasi ili tipu aviona sa jednim pilotom sa izuzetkom složenih (complex) aviona visokih performansi
 3. PEL 103CPL(A)-Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole profesionalnog pilota aviona
 4. PEL 103PPL(A)- Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole privatnog pilota aviona
 5. PEL 103IR(A)- Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja za instrumentalno letenje
 6. PEL 103I(A)- Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje instruktorskih sertifikata na avionu
 7. PEL 103E(A) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača
 8. PEL 103ELP/E - Izveštaj sa procene znanja engleskog jezika u cilju produženja roka važenja
Ispitivači
 1. Direktiva o kategorijama, proceduri odlučivanja prilikom izdavanja, proširenja, produženju važnosti, obnovi i oduzimanju autorizacije ispitivača (avion/helikopter)
 2. Priručnik za ispitivače u letu
 3. Lista ovlašćenih ispitivača – avion/helikopter
 4. Lista ovlašćenih ispitivača-jedrilica
 5. Lista ovlašćenih ispitivača-padobranci 
 6. Lista ovlašćenih stranih ispitivača