Grupa za vazduhoplovnu medicinu propisuje i usvaja medicinske zahteve i uslove za vazduhoplovno osoblje.   

Vazduhoplovno-medicinskim pregledima ispituje se zdravstvena sposobnost vazduhoplovnog osoblja da bezbedno obavlja svoje profesionalne dužnosti. To je od velikog značaja kao doprinos bezbednosti letenja, a istovremeno i pomoć u očuvanju njihovog zdravlja tokom karijere. 

U Grupi  za vazduhoplovnu medicinu obavljaju se normativno-pravni, upravno-nadzorni i studijsko-analitički poslovi koji se odnose na oblast vazduhoplovne medicine u smislu:

  • Praćenja standarda,  preporuka  i  drugih  propisa  međunarodnih  organizacija  u  oblasti vazduhoplovne medicine;
  • Utvrđivanja zdravstvenih  kriterijuma  za  vazduhoplovno  osoblje;procene zdravstvene sposobnosti vazduhoplovnog osoblja;
  • Izdavanja potvrde o pravu na ispitivanje zdravstvene sposobnosti zdravstvenim ustanovama i lekarima;
  • Vršenja  inspekcijskog nadzora i periodične provere ovlašćenih  zdravstvenih  ustanova  i lekara;
  • Procene personalnih medicinskih izveštaja;
  • Izdavanja lekarskih uverenja i inicijalno donošenje ograničenja, odstupanja, izuzeća, suspenzije;
  • Kontrole procesa edukacije ovlašćenih lekara iz vazduhoplovne medicine;
  • Saradnje sa medicinskim službama vazduhoplovnih vlasti drugih država, uključujući i druge međunarodne organizacije iz oblasti vazduhoplovne medicine,kao i sa nadležnim službama Ministarstva zdravlja u obezbeđivanju primene domaćih medicinskih i sanitarnih standarda;

Pravilnici