Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
OBAVEŠTENJA
 
Obaveštavamo sve vazduhoplovno-tehničke organizacije, koje poseduju Dozvolu za obavljanje delatnosti izdatu prema Delu-M, Delu-145 ili Delu-147, da su dužne da se do 01.09.2019. godine usaglase sa Pravilnikom o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosgi vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima (Službeni glasnik RS, br. 5/19), što uključuje dostavljanje izmene priručnika organizacije Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije na odobrenje.
  1. AAM 2/2019
Skrećemo pažnju vazduhoplovno-tehničkim organizacijama da su objavljeni novi pravilnici : 
- Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima“ (Službeni glasnik RS, br. 5/19), i 
- Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja u oblasti nlovidbenosti i zaštite životne sredine i o izdavanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju i projektovanje (Službeni glasnik RS. 5/18 i 1/19
Ovo obaveštenje daje uputstvo Vazduhoplovno-tehničkim organizacijama kako da zadovolje zahtev iz ovih Pravilnika koji se odnosi na izveštavanje o događajima u kojima su otkriveni delovi koji nisu odobreni ili koji su sa nepoznatim poreklom ( Deo M, M.A.202,  Deo 145.A.60 i AMC-ovi, 21.A.3A i AMC).
 
10.01.2016. godine je urađena izmena spiska Naloga za plovidbenost objavljenih na sajtu DCV.
Izmene su sledeće:
  1. AAM 1/2019
  2. Nova forma obrasca
  3. Dnevnik radova/Experience Logbook
  4. Obaveštenje operatorima i korisnicima vazduhoplova
10.01.2016. godine je urađena izmena spiska Naloga za plovidbenost.
Izmene su sledeće:
  1. NPV 08-02-01 je povučen. FAA AD 2006-18-15 je i dalje važeći u skladu sa navedenim u rubrici „Applicability“  AD 2006-18-15.
  2. NPV 09-03-01 je povučen aprila 2013, a sada je i uklonjen sa sajta.
  3. NPV 15-04-01 je povučen u martu 2016. godine izdavanjem NPV 15-04-01 R1, a sada je i uklonjen sa sajta
  4. Izdat je novi NPV 16-12-01 „Pregled prednje noge stajnog trapa“ sa primenom na avione tipa GALEB G-2.
  5.  Izdat je novi NPV 89-11-01 R3 „Dopunski zahtevi za održavanje vazduhoplova“ koji zamenjuje NPV 89-11-01 R2 od 29.12.1993