Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 23.08.2017 19:24:33

Od 01. jula 2017. godine, u primeni nove republičke administrativne takse, za  SPISA I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE . Detaljnije u PLOVIDBENOSTI / Administrativne takse 

Operativne Direktive za 2010. godinu 

  1. OD 01-2010