Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 24.03.2018 18:46:58

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  

Operativne Direktive za 2011. godinu

  1. SO 01-2011