Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 25.03.2017 16:28:02

Obuka za buduće ispitivače biće održana 18. i 19. 04.2017.godine, u Direktoratu. Prijavljivanje do 01.04.2017. godine. Detaljnije informacije u VAZDUHOPLOVNOM OSOBLJU. 

Operativne Direktive za 2011. godinu

  1. SO 01-2011