Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 23.08.2017 19:33:01

Od 01. jula 2017. godine, u primeni nove republičke administrativne takse, za  SPISA I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE . Detaljnije u PLOVIDBENOSTI / Administrativne takse 

Bezbednosne naredbe za 2015. godinu

  1. SO 02-2015