Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 20.08.2017 07:40:56

Od 01. jula 2017. godine, u primeni nove republičke administrativne takse, za  SPISA I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE . Detaljnije u PLOVIDBENOSTI / Administrativne takse 

ODELJENJE UPRAVLJANJA VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM (ATM - Air Traffic Management)

Žarko Katančević
Načelnik 
Tel: + 381 11 292 70 54
zkatancevic@cad.gov.rs
 
ODELJENJE KOMUNIKACIJSKIH, NAVIGACIJSKIH I NADZORNIH SISTEMA I UREĐAJA
 
Emir Šišić
Načelnik
Tel: +381 11 292 70 43
esisic@cad.gov.rs