Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 23.08.2017 19:22:35

Od 01. jula 2017. godine, u primeni nove republičke administrativne takse, za  SPISA I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE . Detaljnije u PLOVIDBENOSTI / Administrativne takse 

Ana Deljanin 
Načelnik
 
Tel. + 381 11 292 70 34