Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 26.03.2017 13:05:47

Obuka za buduće ispitivače biće održana 18. i 19. 04.2017.godine, u Direktoratu. Prijavljivanje do 01.04.2017. godine. Detaljnije informacije u VAZDUHOPLOVNOM OSOBLJU. 

1. Predlog pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma

2. Predloga pravilnika o potvrdama o obučenosti vazduhoplovno-meteorološkog osoblja i centrima za obuku.

Primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Direktoratu do 15. marta 2017. godine, na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu:  predlozipropisa@cad.gov.rs.