Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 23.08.2017 19:29:42

Od 01. jula 2017. godine, u primeni nove republičke administrativne takse, za  SPISA I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE . Detaljnije u PLOVIDBENOSTI / Administrativne takse 

 
Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predloga pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi mogu se dostaviti Direktoratu do 17. jula 2017. godine, na adresu Skadarska 23, Beograd ili na email adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs
 
Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predloga pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o vazduhoplovnom informisanju mogu se dostaviti Direktoratu do 19. jula 2017. godine, na adresu Skadarska 23, Beograd ili na email adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs