Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 23.08.2017 19:35:47

Od 01. jula 2017. godine, u primeni nove republičke administrativne takse, za  SPISA I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE . Detaljnije u PLOVIDBENOSTI / Administrativne takse 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ovlašćen je za izdavanje, produžavanje i oduzimanje dozvola,odnosno licenci  vazduhoplovnom osoblju  kao i centrima za  njihovu obuku.
 
Dozvole se izdaju posle sprovedenih programa obuke za svaku kategoriju vazduhoplovnog osoblja posebno i posle detaljne provere znanja i lekarskih pregleda. Jednom stečena dozvola produžava se posle određenog vremenskog perioda koji je definisan Pravilnikom. Detalje u vezi sa regulisanjem ove delatnosti možete pogledati za svaku kategoriju vazduhoplovnog osoblja posebno i za centre za obuku vazduhoplovnog osoblja. posebno, klikom na naziv delatnosti. O propisima koji uređuju ovu oblast, detaljnije u REGULATIVI.
 
 
OBAVEŠTENJA
 
- za ovlašćene ispitivače 
 
Obaveštavaju se ovlašćeni ispitivači kojima važenje sertifikata ističe u toku 2017. godine da će se u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva RS,  održati seminar osveženja znanja 22.03.2017.godine , od 09.30 – 15.30 č. Mole se kanidati da svoje učešće potvrde na imejl adresu: tjokanovic@cad.gov.rs. do 10.03.2017.godine. Teme i satnica održavanja seminara, biće naknadno objavljeni.
 
- za kandidate za sticanje sertifikata ispitivača
 
Obaveštavaju se kandidati za sticanje sertifikata ispitivača, da će se obuka za buduće ispitivače, održati 18. i 19. 04.2017.godine, u prostorijama Direktorata, sa početkom u 09.00 č. Obuci mogu da prisustvuju kandidati koji najkasnije do 01.04.2017. godine, pisarnici Direktorata, dostave zahtev na obrascu DCV-PEL-OB-104 (A) - za avione, ili DCV-PEL-OB-104 (N) - za helikoptere. 
Napominjemo , da  uz zahtev treba dostaviti dokaz o uplaćenoj republičkoj administrartivnoj taksi u iznosu od 800,00 RSD,  na broj žiro računa: 
840 – 742221843 – 57
poziv na broj: 50016
primalac: Budžet Republike Srbije. 
 
Teme i satnica obuke, biće naknadno objavljeni. 
 
- za kandidate koji vrše upis tipa aviona ili helikoptera
 
Kandidat koji vrši upis tipa aviona ili  helikoptera u dozvolu,  na osnovu sprovođenja praktičnog ispita sa ispitivačem, koji je ovlašćen ili odobren od strane DCV-a, u obavezi je da prilikom podnošenja zahteva za upis u dozvolu, dostavi dokaz o uplati takse na ime naknade za sprovedeni praktični ispit u skladu sa tarifom za pružene usluge DCV-u.
Od 01. juna 2015. godine Republička administrativna taksa iznosi 800,00 RSD ("Sl. Glasnik RS", broj 45/15).