Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine.  ONE STOP SECURITY  u Srbiji. Od januara 2020. godine sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u našoj zemlji isti kao u zemljama Evropske unijeDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Najave događaja

Sastanak regionalnog Komiteta za traganje i spasavanje

Utorak, 07.11.2017.
Sastanak regionalnog Komiteta za traganje i spasavanje

Sastanak regionalnog Komiteta za traganje i spasavanje

 

 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije biće u četvrtak 9. novembra u Beogradu domaćin i predsedavajući 4. regionalnog Komiteta za traganje i spasavanje.

Učešće na sastanku koji će se održati u zgradi „SMATSA“ na aerodromu „Nikola Tesla“ potvrdili su najviši predstavnici vazduhoplovnih vlasti iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Srbije, Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Pored njih sastanku će prisustvovati i direktor EUROKONTROL-a, Frank Brener, kao i DŽordž Firikan, zamenik direktora kancelarije IKAO za Evropu i Severni Atlantik.

Teme sastanka biće analiza dosadašnjih rezultata i usvajanje odluka i smernica za dalji rad Komiteta u cilju unapređenja kordinacije i saradnje nadležnih za oblast traganja i spasavanja na teritoriji gotovo celokupne Jugoistočne Evrope.

Očekuje se i potpisivanje Memoranduma o razumevanju između zemalja članica Komiteta za traganje i spasavanje i EUROKONTROL-a koji bi pružio osnov za dalju podršku Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe regionalnoj inicijativi koja je počela u Beogradu februara 2016.godine.

U prethodnom periodu u okviru Komiteta realizovane su brojne zajedničke aktivnosti, usmerene ka unapređenju zajedničke saradnje, realizaciji zajedničkih obuka i stvaranje operativnih kapaciteta za sprovođenje regionalnih operacija traganja i spasavanja.

Sastanak je i prilika da se predsedavanje Komitetom svečano preda Republici Slovačkoj, s obzirom da će ona preuzeti tu ulogu od Republike Srbije u 2018. godini.


Nazad