Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Najave događaja

Sastanak regionalnog Komiteta za traganje i spasavanje

Utorak, 07.11.2017.
Sastanak regionalnog Komiteta za traganje i spasavanje

Sastanak regionalnog Komiteta za traganje i spasavanje

 

 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije biće u četvrtak 9. novembra u Beogradu domaćin i predsedavajući 4. regionalnog Komiteta za traganje i spasavanje.

Učešće na sastanku koji će se održati u zgradi „SMATSA“ na aerodromu „Nikola Tesla“ potvrdili su najviši predstavnici vazduhoplovnih vlasti iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Srbije, Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Pored njih sastanku će prisustvovati i direktor EUROKONTROL-a, Frank Brener, kao i DŽordž Firikan, zamenik direktora kancelarije IKAO za Evropu i Severni Atlantik.

Teme sastanka biće analiza dosadašnjih rezultata i usvajanje odluka i smernica za dalji rad Komiteta u cilju unapređenja kordinacije i saradnje nadležnih za oblast traganja i spasavanja na teritoriji gotovo celokupne Jugoistočne Evrope.

Očekuje se i potpisivanje Memoranduma o razumevanju između zemalja članica Komiteta za traganje i spasavanje i EUROKONTROL-a koji bi pružio osnov za dalju podršku Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe regionalnoj inicijativi koja je počela u Beogradu februara 2016.godine.

U prethodnom periodu u okviru Komiteta realizovane su brojne zajedničke aktivnosti, usmerene ka unapređenju zajedničke saradnje, realizaciji zajedničkih obuka i stvaranje operativnih kapaciteta za sprovođenje regionalnih operacija traganja i spasavanja.

Sastanak je i prilika da se predsedavanje Komitetom svečano preda Republici Slovačkoj, s obzirom da će ona preuzeti tu ulogu od Republike Srbije u 2018. godini.


Nazad