Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 28.02.2017 06:27:22

Радионица о одредбама прописа које се односе на увођење UPSEТ PREVENTION AND RECOVERY обуке, биће одржана 28. фебруара  од 10 часова, у просторијама ДЦВ. 
scroll-bg