Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 24.02.2018 21:10:15

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
scroll-bg