Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 24.03.2018 18:47:57

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  


404 ERROR: Stranica koju tražite nije pronađena na našem serveru!